Wat is INPP?

INPP-therapie

Vaak hebben leerproblemen zoals moeilijkheden met lezen, schrijven, spelling, rekenen, concentratie en onderpresteren een fysieke component.
Wanneer het zenuwstelsel nog onrijp is, dan is de motoriek niet op punt en kan dit de output in de klas belemmeren.
We noemen dit neuromotorische onrijpheid.
M.a.w. het kind weet het wel, maar kan het niet laten zien. Dit is ook zeer bepalend voor het gedrag en de motivatie van het kind.

Bij een INPP-begeleider kan u een volledig neuromotorisch onderzoek laten afnemen.
Factoren zoals het evenwicht, lichaamshouding, coördinatie, oogvolgbewegingen, enz… worden gescreend en in relatie gebracht met de huidige problemen op school.

Kortom, we zoeken niet naar een diagnose, maar naar tekenen van fysieke immaturiteit.

Neuromotorische onrijpheid belemmert niet alleen sportprestaties, maar ook alle fysieke handelingen die met leren te maken hebben; oogbewegingen om te lezen, oog-handcoördinatie om te schrijven, automatisatie om de maaltafels te leren, ruimtelijk inzicht voor meetkunde en sociale interactie …
Wanneer aan deze problemen kan worden gewerkt, kan een kind eindelijk laten zien wat het in zijn mars heeft.
 Het wordt dan niet meer uitgeput door het steeds compenseren en er komt meer energie vrij om effectief te leren.

Zijn één of meerdere onderstaande zaken herkenbaar:

aarzel niet om contact op te nemen

Home